Komandos formavimas

Seminaras - Pažink save ir kolegą
 
Seminaro tikslas: Geriau pažinti, sustiprinti ir suartinti kolektyvą. Motyvuoti efektyvesniam darbui.
 
Kuo šis seminaras unikalus? Apjungtos į darnią visumą pagrindinės žmogaus išraiškos priemonės: vaidyba, improvizacija, šokis, dainavimas ir istorijų pasakojimas, leidžia dalyviams pažvelgti į save ir kitus kitu kampu.
Ypatingas dėmesys bus skirtas praktikai (20% teorija, 80% praktika). Teorija neužrašoma, bet praktiškai „išgyvenama“. Medžiaga įsisavinama kryptingų improvizacijų pagalba,  žaismingai ir su humoru.
 
Nauda: Atslūgs įtampa, sumažės kritikos, vertinimo baimė. Dalyviai taps kūrybiškesni ir išraiškingesni. Sustiprės kolegiškumo, tolerancijos ir bendradarbiavimo jausmas. Pakils darbo našumas.
 
Metodika: Pateikiama autorinė metodika, praktiškai pritaikant įvairias komandos formavimo teorijas per vaidybą, improvizaciją, šokį, dainavimą ir istorijų pasakojimą.
Darbas grupėje vyksta teatro principu siekiant grįžtamojo ryšio - vieni vaidina, pasakoja , dainuoja, kiti stebi. Taip pat bendraujant porose, mažose grupelėse ir apsijungiant bendrame šokyje.